EVANGÉLIKUS ANYAKÖNYVEK

Az 1692 óta vezetett anyakönyvek (10 kötet) a Kajárpéci Evangélikus Egyházközség tulajdonát képezik. Digitalizálásuk 2014-ben az Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Műhelyében megtörtént. Elérhetőségüket a Magyarországi Evangélikus Egyház a közeljövőben saját szabályozása szerint online felületen biztosítja.

Az egyházi anyakönyvek sok értékes adattal, információval szolgálnak nem csak személyes vonatkozásban (az egyes itt élő, vagy innen elszármazott családok tekintetében), hanem a település(ek) egész  közösségére vonatkozóan is. Mivel 1895-ig állami anyakönyvvezetés nem létezett, az ezt megelőző időszakban a születések (keresztelések), halálozások, házasságkötések adatai csak ezekben az egyházi dokumentumokban lelhetők fel. Az anyakönyvek alapjául szolgálhatnak különböző tanulmányokhoz, statisztikákhoz, következtetések vonhatók le például a névválasztási szokások, a gyakori betegségek, de számos egyéb demográfiai adatot illetően is. Az anyakönyveket részletesen tanulmányozta a gyülekezet korábbi lelkésze, Jankovits Béla nyugalmazott esperes, akinek kutatásaiból kiadvány is készült „Kajárpéci személynevek és életfordulók” címmel (Hazánk Kiadó, 2015).