Dr. ÁBRAHÁM IMRE MUNKÁSSÁGA

Részlet a Dr. Ábrahám Imre tiszteletére a pannonhalmi könyvtárban 2016. november 12-én rendezett ünnepségen a SOTÉB elnök által elmondott beszédből.

„A Sokoró Tájegység Értéktár Bizottság, rövidített nevén SOTÉB jelenleg a lehetséges sokorói tájegységi értékek felkutatásával és tájegységi értékké nyilvánításával foglalkozik.  Első sokorói tájegységi értékként dr. Ábrahám Imre tudományos munkásságát ismerte el a SOTÉB, ennek ünnepélyes kihirdetésére gyűltünk itt össze.

Dr. Ábrahám Imre, nyelvjáráskutató, helytörténész, magyar – ének szakos tanár, karvezető, akit nagy szeretettel köszöntünk körünkben 1929. október 23-án született Nyúlon.  Tanulmányinak fontos állomásai voltak 1941-től 1950-ig a győri és pannonhalmi bencés iskolák. Később a Győri Zeneiskola, a Kántorképző és a Győri Tanítóképző elvégzése után 1959 és 1963 között a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar-ének szakos általános iskolai tanári diplomát. Középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelét pedig az ELTE –en vehette át 1966-ban. Ugyanott állították ki magyar nyelvészeti doktori diplomáját is 1980-ban. 1952 és 1961 között tanítóskodott Győrságon, Nyúlon és Győrszentmártonban, majd a Győri Járási Művelődési Otthon igazgatója lett. 1963-tól 78-ig a Pannonhalmi Általános Iskola és Gimnázium tanára volt, itt lettünk kollégák. 1978-tól 2001-ig könyvtáros volt Pannonhalmán előbb az általános iskolában, majd a Bencés Gimnáziumban, innen ment nyugdíjba. Kitüntetései között szerepel miniszteri dicséret, Szent Gellért Emlékérem és díj, Gyűry Bálint emlékérem és díj, Nyúl községért kitüntető cím. Dr. Ábrahám Imre Pannonhalma díszpolgára.

Az Ő tudományos munkásságának a Sokoró Tájegységi Értéktárba való felvételét a Pannonhalmi Városi Könyvtár vezetője Szanati Erzsébet kezdeményezte. Indoklása szerint: „Nyugdíjba vonulása óta is aktív szellemi és közéleti tevékenységet folytat a helyi kulturális értékek megőrzése és továbbadása érdekében. Nagyobb lélegzetű művei, hosszabb és rövidebb publikációi zömmel szűkebb tájegységünkkel foglalkoznak: Nyúl, Écs, Pannonhalma és a Sokoró tudományos kutatásokra alapozott néprajzát, nyelvészeti-nyelvtörténeti sajátosságait és történelmi vonatkozásait tárják fel.”

Dr. Ábrahám Imre rendelkezésünkre bocsátott saját felsorolása szerint 124 írásos munkája közül legtöbb cikk és könyv tájegységünkkel foglalkozik.  Legfontosabb művei: Nyúl község nyelvkincse (1991), Pannonhalma város és határa (Áttekintő történeti helyrajz) (2001), Écs község múltja (2007), Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei II. Győri járás (2009), Történet, nyelv, kultúra (Korábbi és újabb írások Nyúlról) (2015)

A Sokoró Tájegységi Értéktár Bizottság dr. Ábrahám Imre munkásságát szeretné elismerni most azzal, hogy több évtizedes tudományos tevékenységét nemzeti értékként a Sokoró Tájegység Értéktárába sorolja.

A Sokoró Tájegység Értéktár Bizottság megbízásából, annak elnökeként nyújtom át most dr. Ábrahám Imrének a bizottság elismerő oklevelét.

VIDEÓ:

Ábrahám Imre munkásságáról készült kisfilm az alábbi képre kattintva tekinthető meg.
Elmondja: Szűcs Mihály a Sokoró Tájegységi Értéktár Bizottság elnöke